Tieng Viet(Viet Nam) English (United States)

 

 


THỐNG KÊ

Lượt truy cập:
#1023578
Số khách đang xem:
2

QUY CHẾ
Hướng dẫn Biển hiệu gắn trên các thiết bị xe máy TCT
Quy định chung về Biển hiệu gắn trên các thiết bị xe máy Tổng công ty.
Hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng theo Nghị định 108/2011/NĐ-CP ngày 29/10/2010
Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương năm 2011
Quy chế Công tác đào tạo - giáo dục Công ty mẹ - Tổng công ty
Quy chế hoạt động các Ban Điều hành Công ty mẹ - Tổng công ty
Quy chế hoạt động của Ban QCDC cơ sở Công ty mẹ - Tổng công ty
Quy chế mua bán cổ phần, cổ phiếu Công ty mẹ - Tổng công ty
Quy chế phòng chống tham nhũng của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
Quy chế quản lý thiết bị xe máy của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4
Quy chế tổ chức hoạt động của Ban QLDA Đầu tư xây dựng
Quy chế hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ban hành theo quyết định số 2151 /QC-TCT ngày 02/03/2011 của Hội đồng thành viên Tổng công ty.
Hiển thị 1 - 10 trong 13 Kết quả.
Số bản ghi cho mỗi trang
Trang Của 2